MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Ngã Bảy

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Ngã Bảy, Ngã Bảy, Hậu Giang là Mã bưu chính 91290, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Ngã Bảy, Ngã Bảy, Hậu Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Ngã Bảy, Ngã Bảy, Hậu Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Ngã Bảy, Ngã Bảy, Hậu Giang là 91290.

2. Mã bưu chính 91290 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 91290 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Ngã Bảy Ngã Bảy, Hậu Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 91290 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Ngã Bảy, Ngã Bảy, Hậu Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Ngã Bảy, Ngã Bảy, Hậu Giang

Mã bưu chính Phường xã Ngã Bảy, Ngã Bảy, Hậu Giang có 5 số là 91290, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Ngã Bảy, Ngã Bảy, Hậu Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Ngã Bảy, Ngã Bảy, Hậu Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Ngã Bảy, Ngã Bảy, Hậu Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 912901

Tên bưu cục: Châu Thành A2

Điện thoại: 960830

Địa chỉ: Sô´1/311, Đường Lê Lợi, Phường Ngã Bảy Ngã Bảy Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912917

Tên bưu cục: Đại lý Bưu Điện số 12

Điện thoại: 0711.867924

Địa chỉ: Sô´24, Khu vực 2, Phường Ngã Bảy Ngã Bảy Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912913

Tên bưu cục: Hộp thư 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´2509, Khu vực 3, Phường Ngã Bảy Ngã Bảy Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912900

Tên bưu cục: Ngã Bảy

Điện thoại: 941101

Địa chỉ: Sô´1/455, Đường Triệu Ẩu, Phường Ngã Bảy Ngã Bảy Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 913020

Tên bưu cục: Phường Ngã Bảy

Điện thoại: 02933963919

Địa chỉ: Sô´2/3, Đường Hùng Vương, Phường Ngã Bảy Ngã Bảy Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912916

Tên bưu cục: Số 10

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´2/3, Khu vực 2, Phường Ngã Bảy Ngã Bảy Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912915

Tên bưu cục: Số 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1/351, Khu vực 1, Phường Ngã Bảy Ngã Bảy Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 913100

Tên bưu cục: Thị xã Ngã Bảy

Điện thoại: 02933866919

Địa chỉ: Sô´2/1, Khu vực 1, Phường Ngã Bảy Ngã Bảy Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912930

Tên bưu cục: Thị xã Ngã Bảy

Điện thoại: 02933960600

Địa chỉ: Sô´2/1, Khu vực 1, Phường Ngã Bảy Ngã Bảy Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912990

Tên bưu cục: Thị xã Ngã Bảy

Điện thoại: 02933960600

Địa chỉ: Sô´2/1, Khu vực 1, Phường Ngã Bảy Ngã Bảy Ngã Bảy Hậu Giang

Xem chi tiết>>