MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Ngã Năm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Ngã Năm, Ngã Năm, Sóc Trăng là Mã bưu chính 95400, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Ngã Năm, Ngã Năm, Sóc Trăng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Ngã Năm, Ngã Năm, Sóc Trăng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Ngã Năm, Ngã Năm, Sóc Trăng là 95400.

2. Mã bưu chính 95400 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 95400 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Ngã Năm Ngã Năm, Sóc Trăng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 95400 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Ngã Năm, Ngã Năm, Sóc Trăng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Ngã Năm, Ngã Năm, Sóc Trăng

Mã bưu chính Phường xã Ngã Năm, Ngã Năm, Sóc Trăng có 5 số là 95400, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Ngã Năm, Ngã Năm, Sóc Trăng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Ngã Năm, Ngã Năm, Sóc Trăng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Ngã Năm, Ngã Năm, Sóc Trăng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 954000

Tên bưu cục: Ngã Năm

Điện thoại: 869186

Địa chỉ: Ấp 1, Thị Trấn Ngã Năm Ngã Năm Ngã Năm Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 954070

Tên bưu cục: Ngã Năm

Điện thoại: 02993869300

Địa chỉ: Khu vực 1, Thị Trấn Ngã Năm Ngã Năm Ngã Năm Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 954100

Tên bưu cục: Ngã Năm

Điện thoại: 02993869300

Địa chỉ: Khu vực 1, Thị Trấn Ngã Năm Ngã Năm Ngã Năm Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 954120

Tên bưu cục: Ngã Năm

Điện thoại: 02993869300

Địa chỉ: Khu vực 1, Thị Trấn Ngã Năm Ngã Năm Ngã Năm Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 954011

Tên bưu cục: Như Quỳnh

Điện thoại: 3523949

Địa chỉ: Ấp 1, Thị Trấn Ngã Năm Ngã Năm Ngã Năm Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 954008

Tên bưu cục: Thanh Xuân

Điện thoại: 869233

Địa chỉ: Ấp 2, Thị Trấn Ngã Năm Ngã Năm Ngã Năm Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 954009

Tên bưu cục: Thanh Xuân

Điện thoại: 079.869233

Địa chỉ: Sô´142, Ấp 2, Thị Trấn Ngã Năm Ngã Năm Ngã Năm Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 954010

Tên bưu cục: Văn Tràng

Điện thoại: 079.523306

Địa chỉ: Ấp 1, Thị Trấn Ngã Năm Ngã Năm Ngã Năm Sóc Trăng

Xem chi tiết>>