MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Ngã Sáu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang là Mã bưu chính 91277, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang là 91277.

2. Mã bưu chính 91277 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 91277 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Ngã Sáu Châu Thành, Hậu Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 91277 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang

Mã bưu chính Phường xã Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang có 5 số là 91277, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 912700

Tên bưu cục: Châu Thành

Điện thoại: 0293.3948033

Địa chỉ: Ấp Đông Mỹ, Thị Trấn Ngã Sáu Ngã Sáu Châu Thành Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912710

Tên bưu cục: Châu Thành

Điện thoại: 02933948200

Địa chỉ: Ấp Đông Mỹ, Thị Trấn Ngã Sáu Ngã Sáu Châu Thành Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912830

Tên bưu cục: Châu Thành

Điện thoại: 02933948200

Địa chỉ: Ấp Đông Mỹ, Thị Trấn Ngã Sáu Ngã Sáu Châu Thành Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912770

Tên bưu cục: Đông Phước

Điện thoại: 948000

Địa chỉ: Ấp Phước Thuận, Thị Trấn Ngã Sáu Ngã Sáu Châu Thành Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912787

Tên bưu cục: Hộp thư 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Thị Trấn, Thị Trấn Ngã Sáu Ngã Sáu Châu Thành Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912788

Tên bưu cục: Hộp thư 02

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Thuận Hưng, Thị Trấn Ngã Sáu Ngã Sáu Châu Thành Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912771

Tên bưu cục: Thị Trấn

Điện thoại: 948800

Địa chỉ: Ấp Thị trấn, Thị Trấn Ngã Sáu Ngã Sáu Châu Thành Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912781

Tên bưu cục: Thị Trấn 1

Điện thoại: 948694

Địa chỉ: Sô´450, Ấp Thị Trấn, Thị Trấn Ngã Sáu Ngã Sáu Châu Thành Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912783

Tên bưu cục: Thị Trấn 2

Điện thoại: 956016

Địa chỉ: Ấp Thị Trấn, Thị Trấn Ngã Sáu Ngã Sáu Châu Thành Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912784

Tên bưu cục: Thị Trấn 3

Điện thoại: 956243

Địa chỉ: Sô´573, Ấp Thị Trấn, Thị Trấn Ngã Sáu Ngã Sáu Châu Thành Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912785

Tên bưu cục: Thị Trấn 4

Điện thoại: 956268

Địa chỉ: Sô´Lô 38A-B, Ấp Thị Trấn, Thị Trấn Ngã Sáu Ngã Sáu Châu Thành Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912786

Tên bưu cục: Thị Trấn 5

Điện thoại: 956266

Địa chỉ: Ấp Thị Trấn, Thị Trấn Ngã Sáu Ngã Sáu Châu Thành Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912772

Tên bưu cục: Thuận Hưng

Điện thoại: 948616

Địa chỉ: Ấp Thuận Hưng, Thị Trấn Ngã Sáu Ngã Sáu Châu Thành Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912782

Tên bưu cục: Thuận Hưng 1

Điện thoại: 948328

Địa chỉ: Ấp Thuận Hưng, Thị Trấn Ngã Sáu Ngã Sáu Châu Thành Hậu Giang

Xem chi tiết>>