MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nga Văn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 443900

Tên bưu cục: Nga Văn

Điện thoại: 01295293700

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nga Văn Nga Văn Nga Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>