MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nghi Công Nam

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 463220

Tên bưu cục: Nghi Công Nam

Điện thoại: 0917818759

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Nghi Công Nam Nghi Công Nam Nghi Lộc Nghệ An

Xem chi tiết>>