MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nghi Hải

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 462540

Tên bưu cục: Hải Hòa

Điện thoại: 02383829101

Địa chỉ: Khối Hải Giang 1, Phường Nghi Hải Nghi Hải Cửa Lò Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 462541

Tên bưu cục: Nghi Hải

Điện thoại: 02383829248

Địa chỉ: Khối Hải Triều, Phường Nghi Hải Nghi Hải Cửa Lò Nghệ An

Xem chi tiết>>