MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nghi Hoà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 462520

Tên bưu cục: Nghi Hò̀a

Điện thoại: 02383829416

Địa chỉ: Khối Tân Diện, Phường Nghi Hoà Nghi Hoà Cửa Lò Nghệ An

Xem chi tiết>>