MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nghi Khánh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 462740

Tên bưu cục: Nghi Khánh

Điện thoại: 0905158453

Địa chỉ: Xóm Khánh Tiến, Xã Nghi Khánh Nghi Khánh Nghi Lộc Nghệ An

Xem chi tiết>>