MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nghi Tân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 462430

Tên bưu cục: Bình Minh

Điện thoại: 944101

Địa chỉ: Khối 9, Phường Nghi Tân Nghi Tân Cửa Lò Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 462420

Tên bưu cục: Cảng

Điện thoại: 02383944208

Địa chỉ: Khối 2, Phường Nghi Tân Nghi Tân Cửa Lò Nghệ An

Xem chi tiết>>