MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nghi Xuân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 484400

Tên bưu cục: Nghi Xuân

Điện thoại: 02393821005

Địa chỉ: Khối 2, Thị Trấn Nghi Xuân Nghi Xuân Nghi Xuân Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 484420

Tên bưu cục: Nghi Xuân

Điện thoại: 02393821005

Địa chỉ: Khối 2, Thị Trấn Nghi Xuân Nghi Xuân Nghi Xuân Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 484490

Tên bưu cục: Nghi Xuân

Điện thoại: 02393821005

Địa chỉ: Khối 2, Thị Trấn Nghi Xuân Nghi Xuân Nghi Xuân Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>