MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nghĩa Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 426740

Tên bưu cục: Nghĩa Bình

Điện thoại: 0914272826

Địa chỉ: Thôn Quần Phương, Xã Nghĩa Bình Nghĩa Bình Nghĩa Hưng Nam Định

Xem chi tiết>>