MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Nghĩa Chánh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi là Mã bưu chính 57129, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi là 57129.

2. Mã bưu chính 57129 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 57129 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Nghĩa Chánh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Mã bưu chính 57129 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Mã bưu chính Phường xã Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi có 5 số là 57129, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 571292

Tên bưu cục: 755 Quang Trung

Điện thoại: 830162

Địa chỉ: Sô´755, Đường Đường Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh Nghĩa Chánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571294

Tên bưu cục: Bàu Giang

Điện thoại: 835601

Địa chỉ: Tổ 7, Phường Nghĩa Chánh Nghĩa Chánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571150

Tên bưu cục: BCP Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553823304

Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh Nghĩa Chánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571291

Tên bưu cục: Bến Xe Mới

Điện thoại: 827400

Địa chỉ: Sô´26, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Nghĩa Chánh Nghĩa Chánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 574480

Tên bưu cục: Đinh Tiên Hoàng

Điện thoại: 02553835358

Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh Nghĩa Chánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 574469

Tên bưu cục: Đinh Tiên Hoàng 1

Điện thoại: 831185

Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh Nghĩa Chánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571293

Tên bưu cục: Lê Thánh Tôn

Điện thoại: 830410

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Nghĩa Chánh Nghĩa Chánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571319

Tên bưu cục: Lê Thánh Tôn I

Điện thoại: 831035

Địa chỉ: Sô´19, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Nghĩa Chánh Nghĩa Chánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571295

Tên bưu cục: Nghĩa Chánh

Điện thoại: 830640

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Chánh Nghĩa Chánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571320

Tên bưu cục: Nghĩa Chánh I

Điện thoại: 831050

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Nghĩa Chánh Nghĩa Chánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 574470

Tên bưu cục: Nguyễn Du 3

Điện thoại: 831194

Địa chỉ: Tổ 11, Phường Nghĩa Chánh Nghĩa Chánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 574472

Tên bưu cục: Nguyễn Du 4

Điện thoại: 831182

Địa chỉ: Sô´63, Đường Nghuyễn Du, Phường Nghĩa Chánh Nghĩa Chánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571298

Tên bưu cục: Nguyễn Du I

Điện thoại: 710420

Địa chỉ: Sô´3A, Đường Nghuyễn Du, Phường Nghĩa Chánh Nghĩa Chánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571318

Tên bưu cục: Nguyễn Du II

Điện thoại: 831046

Địa chỉ: Sô´97, Đường Nghuyễn Du, Phường Nghĩa Chánh Nghĩa Chánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 574473

Tên bưu cục: Phạm Văn Đồng 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Chánh Nghĩa Chánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571296

Tên bưu cục: Quang Trung

Điện thoại: 830860

Địa chỉ: Sô´899, Đường Đường Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh Nghĩa Chánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571297

Tên bưu cục: Quang Trung I

Điện thoại: 835971

Địa chỉ: Sô´984, Đường Đường Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh Nghĩa Chánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571321

Tên bưu cục: Quang Trung IV

Điện thoại: 831052

Địa chỉ: Sô´727, Đường Đường Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh Nghĩa Chánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 574471

Tên bưu cục: Thành Cổ 1

Điện thoại: 831174

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Nghĩa Chánh Nghĩa Chánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571290

Tên bưu cục: Thiên Bút

Điện thoại: 827411

Địa chỉ: Đường Đường Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh Nghĩa Chánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>