MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Nghĩa Đạo

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh là Mã bưu chính 22263, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh là 22263.

2. Mã bưu chính 22263 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 22263 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Nghĩa Đạo Thuận Thành, Bắc Ninh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 22263 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh

Mã bưu chính Phường xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh có 5 số là 22263, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 222630

Tên bưu cục: Nghĩa Đạo

Điện thoại: 3780697

Địa chỉ: Phố Vàng, Xã Nghĩa Đạo Nghĩa Đạo Thuận Thành Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222631

Tên bưu cục: Nvh Thôn Nghĩa Thuận

Điện thoại: 780010

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Thuận, Xã Nghĩa Đạo Nghĩa Đạo Thuận Thành Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222632

Tên bưu cục: Thôn Đạo Xá

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đạo Xá, Xã Nghĩa Đạo Nghĩa Đạo Thuận Thành Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222633

Tên bưu cục: Thôn Đông Lĩnh

Điện thoại: 780108

Địa chỉ: Thôn Đông Lĩnh, Xã Nghĩa Đạo Nghĩa Đạo Thuận Thành Bắc Ninh

Xem chi tiết>>