MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Nghĩa Đô

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội là Mã bưu chính 12210, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội là 12210.

2. Mã bưu chính 12210 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12210 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Nghĩa Đô Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12210 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội có 5 số là 12210, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 122137

Tên bưu cục: Đông Quan

Điện thoại: 37671147

Địa chỉ: Sô´1, Đường Đông Quan, Phường Nghĩa Đô Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122131

Tên bưu cục: Đường Bưởi 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´63, Tổ 13, Phường Nghĩa Đô Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122132

Tên bưu cục: Hoàng Quốc Việt 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´203/2, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122136

Tên bưu cục: Hoàng Quốc Việt 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122192

Tên bưu cục: Hoàng Quốc Việt 9

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´111, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122100

Tên bưu cục: Hoàng Sâm

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´10, Phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122129

Tên bưu cục: Học viện Quân Sự

Điện thoại: 37543074

Địa chỉ: Sô´100, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122135

Tên bưu cục: Lạc Long Quân 2

Điện thoại: 37568837

Địa chỉ: Sô´281/25, Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122133

Tên bưu cục: Lạc Long Quân 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´191/36, Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122134

Tên bưu cục: Nghĩa Đô 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´87 tổ 24, Tổ 21, Phường Nghĩa Đô Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122128

Tên bưu cục: Quốc Phòng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´14/2, Đường 800a, Phường Nghĩa Đô Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>