MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nghĩa Hương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 155890

Tên bưu cục: Nghĩa Hương

Điện thoại: 01659999828

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thế Trụ, Xã Nghĩa Hương Nghĩa Hương Quốc Oai Hà Nội

Xem chi tiết>>