MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Nghĩa Lộ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi là Mã bưu chính 57119, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi là 57119.

2. Mã bưu chính 57119 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 57119 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Nghĩa Lộ Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Mã bưu chính 57119 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Mã bưu chính Phường xã Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi có 5 số là 57119, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 571199

Tên bưu cục: 133 Chu Văn An

Điện thoại: 812853

Địa chỉ: Sô´133, Đường Chu Văn An, Phường Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571196

Tên bưu cục: 399 Lê Lợi

Điện thoại: 812270

Địa chỉ: Sô´399, Đường Lê Lợi, Phường Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571201

Tên bưu cục: Bùi Thị Xuân I

Điện thoại: 812913

Địa chỉ: Đường Bùi Thị Xuân, Phường Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571193

Tên bưu cục: Lê Khiết

Điện thoại: 811092

Địa chỉ: Sô´75, Đường Chu Văn An, Phường Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571211

Tên bưu cục: Lê Lợi I

Điện thoại: 813201

Địa chỉ: Sô´198, Đường Lê Lợi, Phường Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571197

Tên bưu cục: Ngã Năm Mới

Điện thoại: 812516

Địa chỉ: Sô´01, Đường Nguyễn Trãi, Phường Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571191

Tên bưu cục: Ngã Năm Cũ

Điện thoại: 818852

Địa chỉ: Sô´198, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571200

Tên bưu cục: Ngã Năm Mới I

Điện thoại: 812794

Địa chỉ: Đường Nguyễn Công Phương Nối Dài, Phường Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571190

Tên bưu cục: Nghĩa Lộ

Điện thoại: 818461

Địa chỉ: Sô´81, Đường Nguyễn Công Phương, Phường Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571198

Tên bưu cục: Nguyễn Công Phương

Điện thoại: 812522

Địa chỉ: Đường Nguyễn Công Phương Nối Dài, Phường Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571195

Tên bưu cục: Nguyễn Trãi

Điện thoại: 812213

Địa chỉ: Sô´232, Đường Nguyễn Trãi, Phường Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 574381

Tên bưu cục: Nguyễn Trãi 1

Điện thoại: 813394

Địa chỉ: Sô´68, Đường Nguyễn Trãi, Phường Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571192

Tên bưu cục: Trần Hưng Đạo

Điện thoại: 819166

Địa chỉ: Sô´278, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571194

Tên bưu cục: Trần Quang Diệu

Điện thoại: 819364

Địa chỉ: Sô´35, Đường Trần Quang Diệu, Phường Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>