MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nghĩa Lợi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 467520

Tên bưu cục: Nghĩa Lợi

Điện thoại: 01257591626

Địa chỉ: Xóm Ngọc Hưng, Xã Nghĩa Lợi Nghĩa Lợi Nghĩa Đàn Nghệ An

Xem chi tiết>>