MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nghĩa Phúc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 325760

Tên bưu cục: Nghĩa Phúc

Điện thoại: 02163871962

Địa chỉ: Bản Ả Hạ, Xã Nghĩa Phúc Nghĩa Phúc Nghĩa Lộ Yên Bái

Xem chi tiết>>