MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Nghĩa Tân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông là Mã bưu chính 64105, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông là 64105.

2. Mã bưu chính 64105 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 64105 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Nghĩa Tân Gia Nghĩa, Đắk Nông.

Ngoài ra, Mã bưu chính 64105 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông

Mã bưu chính Phường xã Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông có 5 số là 64105, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 641066

Tên bưu cục: Đại lý Bưu điện số 01

Điện thoại: 05013507555

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Tân Nghĩa Tân Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641051

Tên bưu cục: Số 20

Điện thoại: 544994, 545855

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Tân Nghĩa Tân Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641131

Tên bưu cục: Số 30

Điện thoại: 544053

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Phường Nghĩa Tân Nghĩa Tân Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641057

Tên bưu cục: Số 33

Điện thoại: 545874

Địa chỉ: Sô´46 đ 23/3, Tổ 1, Phường Nghĩa Tân Nghĩa Tân Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641058

Tên bưu cục: Số 36

Điện thoại: 050.545890

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Nghĩa Tân Nghĩa Tân Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641059

Tên bưu cục: Số 46

Điện thoại: 546605

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Tân Nghĩa Tân Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641060

Tên bưu cục: Số 49

Điện thoại: 546035

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Nghĩa Tân Nghĩa Tân Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641050

Tên bưu cục: Số 7

Điện thoại: 544036

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Nghĩa Tân Nghĩa Tân Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>