MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Nghĩa Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông là Mã bưu chính 64113, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông là 64113.

2. Mã bưu chính 64113 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 64113 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Nghĩa Thành Gia Nghĩa, Đắk Nông.

Ngoài ra, Mã bưu chính 64113 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông

Mã bưu chính Phường xã Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông có 5 số là 64113, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 641020

Tên bưu cục: BCP TX Gia Nghĩa

Điện thoại: 02613544902

Địa chỉ: Tổ Dân phố 1, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641149

Tên bưu cục: Chu Văn An

Điện thoại: 0501.546160

Địa chỉ: Đường Chu Văn An, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 640000

Tên bưu cục: Ðăk Nông

Điện thoại: 02613546111

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641025

Tên bưu cục: HCC Đắc Nông

Điện thoại: 02613545162

Địa chỉ: Sô´25, Tổ Dân phố 1, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 640900

Tên bưu cục: Hệ 1 Đắk Nông

Điện thoại: 02613545164

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641139

Tên bưu cục: Hồ Đại La

Điện thoại: 543468

Địa chỉ: Thôn Đaị La, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641190

Tên bưu cục: KHL Gia Nghĩa

Điện thoại: 02613543218

Địa chỉ: Tổ Dân phố 1, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 640100

Tên bưu cục: KT Đắk Nông

Điện thoại: 05013545164

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641134

Tên bưu cục: Số 11

Điện thoại: 544636

Địa chỉ: Tổ Dân phố 6, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641030

Tên bưu cục: Số 12

Điện thoại: 543564

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641135

Tên bưu cục: Số 18

Điện thoại: 543848

Địa chỉ: Tổ Dân phố 5, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641136

Tên bưu cục: Số 22

Điện thoại: 544497

Địa chỉ: Tổ Dân phố 4, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641137

Tên bưu cục: Số 25

Điện thoại: 543880

Địa chỉ: Tổ Dân phố 4, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641130

Tên bưu cục: Số 26

Điện thoại: 545510

Địa chỉ: Khối 2, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641138

Tên bưu cục: Số 29

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641142

Tên bưu cục: Số 32

Điện thoại: 545850,545851

Địa chỉ: Tổ Dân phố 4, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641141

Tên bưu cục: Số 34

Điện thoại: 545856

Địa chỉ: Sô´120, Đường Bà Triệu, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641143

Tên bưu cục: số 37

Điện thoại: 546160

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641144

Tên bưu cục: Số 39

Điện thoại: 546 244

Địa chỉ: Tổ Dân phố 4, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641145

Tên bưu cục: Số 43

Điện thoại: 546751

Địa chỉ: Đường Chu Văn An, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>