MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nghĩa Thuận

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 313170

Tên bưu cục: Nghĩa Thuận

Điện thoại: 0972407110

Địa chỉ: Thôn Na Cho Cai, Xã Nghĩa Thuận Nghĩa Thuận Quản Bạ Hà Giang

Xem chi tiết>>