MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nghĩa Trụ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 163851

Tên bưu cục: Đa Dịch Vụ Văn Giang 1

Điện thoại: 936754

Địa chỉ: Thôn Phúc Thọ, Xã Nghĩa Trụ Nghĩa Trụ Văn Giang Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 163850

Tên bưu cục: Nghĩa Trụ

Điện thoại: 936649

Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nghĩa Trụ Nghĩa Trụ Văn Giang Hưng Yên

Xem chi tiết>>