MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nghĩa Trung

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 467421

Tên bưu cục: Độc lập

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´UBND Xã, Xóm 6 Ấp Đon, Xã Nghĩa Trung Nghĩa Trung Nghĩa Đàn Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 467420

Tên bưu cục: Nghĩa Trung

Điện thoại: 816104

Địa chỉ: Xóm 6 Ấp Đon, Xã Nghĩa Trung Nghĩa Trung Nghĩa Đàn Nghệ An

Xem chi tiết>>