MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Ngô Quyền

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 280000

Tên bưu cục: Vĩnh Yên

Điện thoại: 02113.530.666

Địa chỉ: Sô´2, Đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền Ngô Quyền Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 280010

Tên bưu cục: Vĩnh Yên

Điện thoại: 861341

Địa chỉ: Sô´so 2, Đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền Ngô Quyền Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281190

Tên bưu cục: VP BĐT Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211) 3860604

Địa chỉ: Sô´2, Đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền Ngô Quyền Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>