MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Ngô Quyền

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 421090

Tên bưu cục: BCP Nam Định

Điện thoại: 02283836658

Địa chỉ: Sô´4, Đường Hà Huy Tập, Phường Ngô Quyền Ngô Quyền Nam Định Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 421650

Tên bưu cục: KHL Nam Định

Điện thoại: 02283868568

Địa chỉ: Sô´4, Đường Hà Huy Tập, Phường Ngô Quyền Ngô Quyền Nam Định Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 420000

Tên bưu cục: Nam Định

Điện thoại: 02283843074

Địa chỉ: Sô´4, Đường Hà Huy Tập, Phường Ngô Quyền Ngô Quyền Nam Định Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 420010

Tên bưu cục: Nam Định

Điện thoại: 849519

Địa chỉ: Sô´4, Đường Hà huy tập, Phường Ngô Quyền Ngô Quyền Nam Định Nam Định

Xem chi tiết>>