MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Ngọc Châu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 171110

Tên bưu cục: BCP Hải Dương

Điện thoại: 02203852430

Địa chỉ: Đường Đại Lộ Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu Ngọc Châu Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 170900

Tên bưu cục: Hệ 1 Hải Dương

Điện thoại: 02203852430

Địa chỉ: Đường Đại Lộ Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu Ngọc Châu Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 170100

Tên bưu cục: KT Hải Dương

Điện thoại: 02203858081

Địa chỉ: Đường Đại Lộ Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu Ngọc Châu Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 171270

Tên bưu cục: Ngọc Châu

Điện thoại: 02203847072

Địa chỉ: Đường Đại Lộ Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu Ngọc Châu Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 171271

Tên bưu cục: Nguyễn Hữu Cầu Số 9

Điện thoại: 831810

Địa chỉ: Phố Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu Ngọc Châu Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 171272

Tên bưu cục: Nhị Châu Số 5

Điện thoại: 831931

Địa chỉ: Đường Trương Hán Siêu, Phường Ngọc Châu Ngọc Châu Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>