MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Ngọc Hà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 118327

Tên bưu cục: độc lập - 68 phố Ngọc Hà

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´68, Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà Ngọc Hà Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118323

Tên bưu cục: Hoàng Hoa Thám 1

Điện thoại: 38473372

Địa chỉ: Sô´71, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà Ngọc Hà Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118300

Tên bưu cục: Hoàng Hoa Thám 6

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´56, Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà Ngọc Hà Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118324

Tên bưu cục: Ngọc Hà 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´158/23a, Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà Ngọc Hà Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118325

Tên bưu cục: Ngọc Hà 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´154e, Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà Ngọc Hà Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118301

Tên bưu cục: Ngọc Hà 3

Điện thoại: 37343875

Địa chỉ: Sô´68, Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà Ngọc Hà Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>