MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Ngọc Hà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội là Mã bưu chính 11830, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội là 11830.

2. Mã bưu chính 11830 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 11830 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Ngọc Hà Ba Đình, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 11830 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội có 5 số là 11830, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 118327

Tên bưu cục: độc lập - 68 phố Ngọc Hà

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´68, Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà Ngọc Hà Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118323

Tên bưu cục: Hoàng Hoa Thám 1

Điện thoại: 38473372

Địa chỉ: Sô´71, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà Ngọc Hà Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118300

Tên bưu cục: Hoàng Hoa Thám 6

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´56, Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà Ngọc Hà Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118324

Tên bưu cục: Ngọc Hà 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´158/23a, Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà Ngọc Hà Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118325

Tên bưu cục: Ngọc Hà 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´154e, Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà Ngọc Hà Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118301

Tên bưu cục: Ngọc Hà 3

Điện thoại: 37343875

Địa chỉ: Sô´68, Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà Ngọc Hà Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>