MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Ngọc Hoà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 156245

Tên bưu cục: Ngọc Hoà

Điện thoại: 0904684357

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chúc Lý, Xã Ngọc Hoà Ngọc Hoà Chương Mỹ Hà Nội

Xem chi tiết>>