MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Ngọc Hội

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 303860

Tên bưu cục: Đầm Hồng

Điện thoại: 02073853102

Địa chỉ: Thôn Đầm Hồng 5, Xã Ngọc Hội Ngọc Hội Chiêm Hoá Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 303861

Tên bưu cục: Ngọc Hội

Điện thoại: 0987900231

Địa chỉ: Thôn Nà Tè, Xã Ngọc Hội Ngọc Hội Chiêm Hoá Tuyên Quang

Xem chi tiết>>