MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Ngọc Khánh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội là Mã bưu chính 11810, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội là 11810.

2. Mã bưu chính 11810 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 11810 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Ngọc Khánh Ba Đình, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 11810 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội có 5 số là 11810, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 118101

Tên bưu cục: 389 phố Kim Mã

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´389, Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118030

Tên bưu cục: Bưu cục Đại sứ quán Mỹ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´170, Phố Ngọc Khánh, Phường Ngọc Khánh Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118120

Tên bưu cục: Daewoo

Điện thoại: 8315249

Địa chỉ: Sô´360, Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118100

Tên bưu cục: độc lập - Khách sạn Daewoo

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´360, Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118117

Tên bưu cục: Đường Bưởi

Điện thoại: 37662237

Địa chỉ: Sô´120, Đường Bưởi, Phường Ngọc Khánh Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118118

Tên bưu cục: Kim Mã

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´637a, Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118951

Tên bưu cục: La Thành 2

Điện thoại: 37754585

Địa chỉ: Sô´Viện Nhi, Phố Nguyễn Chí Thanh, Phường Ngọc Khánh Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118110

Tên bưu cục: Ngọc Khánh

Điện thoại: 8462873

Địa chỉ: Sô´389, Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118116

Tên bưu cục: Nguyễn Công Hoan

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´95, Phố Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118119

Tên bưu cục: Thủ Lệ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´9/33, Phố Đào Tấn, Phường Ngọc Khánh Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>