MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Ngọc Lâm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội là Mã bưu chính 12500, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội là 12500.

2. Mã bưu chính 12500 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12500 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Ngọc Lâm Long Biên, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12500 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội có 5 số là 12500, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 125000

Tên bưu cục: Long Biên

Điện thoại: 02438770123

Địa chỉ: Sô´366, Phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm Ngọc Lâm Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125032

Tên bưu cục: Ngô Gia Khảm

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´50, Phố Ngô Gia Khảm, Phường Ngọc Lâm Ngọc Lâm Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125040

Tên bưu cục: Ngô Gia Khảm 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´60, Phố Ngô Gia Khảm, Phường Ngọc Lâm Ngọc Lâm Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125029

Tên bưu cục: Ngọc Lâm 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´226, Phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm Ngọc Lâm Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125033

Tên bưu cục: Ngọc Lâm 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´66/75, Phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm Ngọc Lâm Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125035

Tên bưu cục: Ngọc Lâm 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´481/1, Phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm Ngọc Lâm Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125037

Tên bưu cục: Ngọc Lâm 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´101, Phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm Ngọc Lâm Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125038

Tên bưu cục: Ngọc Lâm 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´154/60, Phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm Ngọc Lâm Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125039

Tên bưu cục: Ngọc Lâm 6

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´298/19, Phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm Ngọc Lâm Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125028

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Cừ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´351, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm Ngọc Lâm Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125034

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Cừ 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´187, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm Ngọc Lâm Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125036

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Cừ 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´113, Phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm Ngọc Lâm Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>