MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Ngọc Lâu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 354460

Tên bưu cục: Ngọc Lâu

Điện thoại: 0915645540

Địa chỉ: Xóm Hầu 3, Xã Ngọc Lâu Ngọc Lâu Lạc Sơn Hoà Bình

Xem chi tiết>>