MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Ngọc Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 476471

Tên bưu cục: Ngọc Sơn

Điện thoại: 0917818534

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Ngọc Sơn Ngọc Sơn Thanh Chương Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 476470

Tên bưu cục: Nguyệt Bổng

Điện thoại: 0917475699

Địa chỉ: Xóm 9, Xã Ngọc Sơn Ngọc Sơn Thanh Chương Nghệ An

Xem chi tiết>>