MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Nguyễn An Ninh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là Mã bưu chính 79372, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là 79372.

2. Mã bưu chính 79372 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 79372 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Nguyễn An Ninh Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 79372 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Mã bưu chính Phường xã Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu có 5 số là 79372, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 793725

Tên bưu cục: 01 Nguyễn Văn Cừ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´01, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn An Ninh Nguyễn An Ninh Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794080

Tên bưu cục: 18 Tầng

Điện thoại: 02543.853678

Địa chỉ: Sô´A7 - 4/4, Dãy nhà A4, Khu đô thị A7 - 4/4 Trung Tâm Đô Thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh Nguyễn An Ninh Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794066

Tên bưu cục: 233 Bình Giã

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´233, Đường Bình Giã, Phường Nguyễn An Ninh Nguyễn An Ninh Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793726

Tên bưu cục: 44 Lương Thế Vinh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´44, Đường Lương Thế Vinh, Phường Nguyễn An Ninh Nguyễn An Ninh Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793723

Tên bưu cục: 514 Nguyễn An Ninh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´514, Đường Nguyễn An Ninh, Phường Nguyễn An Ninh Nguyễn An Ninh Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793724

Tên bưu cục: 711 Nguyễn An Ninh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´711, Đường Nguyễn An Ninh, Phường Nguyễn An Ninh Nguyễn An Ninh Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793722

Tên bưu cục: Nguyễn An Ninh 2

Điện thoại: 585122

Địa chỉ: Sô´602, Đường Bình Giã, Phường Nguyễn An Ninh Nguyễn An Ninh Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793720

Tên bưu cục: Phường 8

Điện thoại: 851104

Địa chỉ: Sô´358, Đường Bình Giã, Phường Nguyễn An Ninh Nguyễn An Ninh Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793721

Tên bưu cục: Trần Bình Trọng 1

Điện thoại: 585367

Địa chỉ: Sô´33, Đường Trần Bình Trọng, Phường Nguyễn An Ninh Nguyễn An Ninh Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>