MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Nguyễn Cư Trinh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 71150, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh là 71150.

2. Mã bưu chính 71150 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 71150 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Nguyễn Cư Trinh Quận 1, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 71150 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh có 5 số là 71150, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 710300

Tên bưu cục: Cống Quỳnh

Điện thoại: 9253577

Địa chỉ: Sô´239, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 711503

Tên bưu cục: Cống Quỳnh 2

Điện thoại: 9203542

Địa chỉ: Sô´137, Đường Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 711500

Tên bưu cục: Nguyễn Cư Trinh 1

Điện thoại: 8372589

Địa chỉ: Sô´168B, Đường Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 711506

Tên bưu cục: Nguyễn Cư Trinh 2

Điện thoại: 9201794

Địa chỉ: Sô´126, Đường Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 711509

Tên bưu cục: Nguyễn Cư Trinh 3

Điện thoại: 9204130

Địa chỉ: Sô´160B, Đường Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 711501

Tên bưu cục: Nguyễn Trãi 1

Điện thoại: 8370282

Địa chỉ: Sô´201, Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 711508

Tên bưu cục: Nguyễn Trãi 2

Điện thoại: 9201082

Địa chỉ: Sô´214/C32, Ngõ 214, Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 711510

Tên bưu cục: Nguyễn Trãi 3

Điện thoại: 8376312

Địa chỉ: Sô´C6/6, Dãy nhà Chung cư Quốc Thanh, Khu chung cư Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 711505

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Cừ 1

Điện thoại: 9202520

Địa chỉ: Sô´156, Đường Nguyễn Văn cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 711504

Tên bưu cục: Phạm Viết Chánh 1

Điện thoại: 9355800

Địa chỉ: Sô´11B, Đường Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 711512

Tên bưu cục: SG14

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´185D, Đường Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 711511

Tên bưu cục: SG42

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´210, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 711611

Tên bưu cục: Trần Đình Xu 2

Điện thoại: 8389672/8389739

Địa chỉ: Sô´87A, Đường Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 711502

Tên bưu cục: Trần Đình Xu 2

Điện thoại: 9203270

Địa chỉ: Sô´124B, Đường Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 711507

Tên bưu cục: Trần Hưng Đạo 1

Điện thoại: 9200901

Địa chỉ: Sô´226, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>