MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nguyên Hoà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 161700

Tên bưu cục: La Tiến

Điện thoại: 859701

Địa chỉ: Thôn La Tiến, Xã Nguyên Hoà Nguyên Hoà Phù Cừ Hưng Yên

Xem chi tiết>>