MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nguyên Lý

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 401680

Tên bưu cục: Nguyên Lý

Điện thoại: 02263874747

Địa chỉ: Thôn Thư Lâu, Xã Nguyên Lý Nguyên Lý Lý Nhân Hà Nam

Xem chi tiết>>