MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Nguyễn Thái Học

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Nguyễn Thái Học, Yên Bái, Yên Bái là Mã bưu chính 32139, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Nguyễn Thái Học, Yên Bái, Yên Bái.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Nguyễn Thái Học, Yên Bái, Yên Bái là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Nguyễn Thái Học, Yên Bái, Yên Bái là 32139.

2. Mã bưu chính 32139 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 32139 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Nguyễn Thái Học Yên Bái, Yên Bái.

Ngoài ra, Mã bưu chính 32139 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Nguyễn Thái Học, Yên Bái, Yên Bái.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Nguyễn Thái Học, Yên Bái, Yên Bái

Mã bưu chính Phường xã Nguyễn Thái Học, Yên Bái, Yên Bái có 5 số là 32139, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Nguyễn Thái Học, Yên Bái, Yên Bái

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Nguyễn Thái Học, Yên Bái, Yên Bái, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Nguyễn Thái Học, Yên Bái, Yên Bái sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 321090

Tên bưu cục: BCP Yên Bái

Điện thoại: 02163864841

Địa chỉ: Sô´127, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 320900

Tên bưu cục: Hệ I Yên Bái

Điện thoại: 02163863926

Địa chỉ: Sô´27, Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 321800

Tên bưu cục: KHL Yên Bái

Điện thoại: 02163813567

Địa chỉ: Sô´127, Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 321320

Tên bưu cục: Nam Cường

Điện thoại: 02163852101

Địa chỉ: Sô´18, Đường Điện Biên, Phường Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 321391

Tên bưu cục: Nguyễn Thái Học

Điện thoại: 029852283

Địa chỉ: Tổ 9, Khu phố Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 321600

Tên bưu cục: TMĐT Yên Bái

Điện thoại: 02163865886

Địa chỉ: Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 321510

Tên bưu cục: VP BĐT Yên Bái

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´127, Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 320100

Tên bưu cục: Yên Bái Ga

Điện thoại: 02163863926

Địa chỉ: Sô´127, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 321501

Tên bưu cục: Yên Hoà

Điện thoại: 02163813800

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>