MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nguyễn Thái Học

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 321090

Tên bưu cục: BCP Yên Bái

Điện thoại: 02163864841

Địa chỉ: Sô´127, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 320900

Tên bưu cục: Hệ I Yên Bái

Điện thoại: 02163863926

Địa chỉ: Sô´27, Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 321800

Tên bưu cục: KHL Yên Bái

Điện thoại: 02163813567

Địa chỉ: Sô´127, Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 321320

Tên bưu cục: Nam Cường

Điện thoại: 02163852101

Địa chỉ: Sô´18, Đường Điện Biên, Phường Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 321391

Tên bưu cục: Nguyễn Thái Học

Điện thoại: 029852283

Địa chỉ: Tổ 9, Khu phố Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 321600

Tên bưu cục: TMĐT Yên Bái

Điện thoại: 02163865886

Địa chỉ: Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 321510

Tên bưu cục: VP BĐT Yên Bái

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´127, Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 320100

Tên bưu cục: Yên Bái Ga

Điện thoại: 02163863926

Địa chỉ: Sô´127, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 321501

Tên bưu cục: Yên Hoà

Điện thoại: 02163813800

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>