MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nguyễn Trãi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 151530

Tên bưu cục: Lê Lợi

Điện thoại: 0433828526

Địa chỉ: Sô´85, Phố Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi Nguyễn Trãi Hà Đông Hà Nội

Xem chi tiết>>