MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nhân Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 401980

Tên bưu cục: Nhân Bình

Điện thoại: 02263630745

Địa chỉ: Xóm 12+13, Xã Nhân Bình Nhân Bình Lý Nhân Hà Nam

Xem chi tiết>>