MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nhân Chính

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 401950

Tên bưu cục: Nhân Chính

Điện thoại: 02263871742

Địa chỉ: Thôn Thượng Vĩ, Xã Nhân Chính Nhân Chính Lý Nhân Hà Nam

Xem chi tiết>>