MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nhân Huệ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 174500

Tên bưu cục: Nhân Huệ

Điện thoại: 01267096640

Địa chỉ: Thôn Chí Linh, Xã Nhân Huệ Nhân Huệ Chí Linh Hải Dương

Xem chi tiết>>