MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nhân La

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 162230

Tên bưu cục: Nhân La

Điện thoại: 811074

Địa chỉ: Thôn Mát, Xã Nhân La Nhân La Kim Động Hưng Yên

Xem chi tiết>>