MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nhân Thắng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 223360

Tên bưu cục: Chợ Ngụ

Điện thoại: 878999

Địa chỉ: Phố Ngụ, Xã Nhân Thắng Nhân Thắng Gia Bình Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223229

Tên bưu cục: Thôn Cầu Đào

Điện thoại: 663647

Địa chỉ: Thôn Cầu Đào, Xã Nhân Thắng Nhân Thắng Gia Bình Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223220

Tên bưu cục: Thôn Hương Triện

Điện thoại: 663575

Địa chỉ: Thôn Cầu Đào, Xã Nhân Thắng Nhân Thắng Gia Bình Bắc Ninh

Xem chi tiết>>