MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nhật Tân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 161340

Tên bưu cục: Nhật Tân

Điện thoại: 873031

Địa chỉ: Thôn An Trạch, Xã Nhật Tân Nhật Tân Tiên Lữ Hưng Yên

Xem chi tiết>>