MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nhị Khê

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 158671

Tên bưu cục: Nhị Khê

Điện thoại: 0906401544

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Văn Xá, Xã Nhị Khê Nhị Khê Thường Tín Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 158670

Tên bưu cục: Quán Gánh

Điện thoại: 024.33853016

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thượng Đình, Xã Nhị Khê Nhị Khê Thường Tín Hà Nội

Xem chi tiết>>