MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Nhơn Hải

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận là Mã bưu chính 66265, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận là 66265.

2. Mã bưu chính 66265 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 66265 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Nhơn Hải Ninh Hải, Ninh Thuận.

Ngoài ra, Mã bưu chính 66265 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

Mã bưu chính Phường xã Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận có 5 số là 66265, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 662650

Tên bưu cục: Nhơn Hải

Điện thoại: 02593879002

Địa chỉ: Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải Nhơn Hải Ninh Hải Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 662652

Tên bưu cục: Nhơn Hải 1

Điện thoại: 879613

Địa chỉ: Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải Nhơn Hải Ninh Hải Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 662651

Tên bưu cục: Nhơn Hải 3

Điện thoại: 879862

Địa chỉ: Thôn Khánh Nhơn, Xã Nhơn Hải Nhơn Hải Ninh Hải Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 662660

Tên bưu cục: Nhơn Hải 4

Điện thoại: 879944

Địa chỉ: Thôn Mỹ Tường 2, Xã Nhơn Hải Nhơn Hải Ninh Hải Ninh Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 662658

Tên bưu cục: Nhơn Hải 5

Điện thoại: 879344

Địa chỉ: Thôn Khánh Nhơn, Xã Nhơn Hải Nhơn Hải Ninh Hải Ninh Thuận

Xem chi tiết>>