MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Nhơn Hội

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Nhơn Hội, An Phú, An Giang là Mã bưu chính 88375, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Nhơn Hội, An Phú, An Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Nhơn Hội, An Phú, An Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Nhơn Hội, An Phú, An Giang là 88375.

2. Mã bưu chính 88375 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 88375 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Nhơn Hội An Phú, An Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 88375 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Nhơn Hội, An Phú, An Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Nhơn Hội, An Phú, An Giang

Mã bưu chính Phường xã Nhơn Hội, An Phú, An Giang có 5 số là 88375, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Nhơn Hội, An Phú, An Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Nhơn Hội, An Phú, An Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Nhơn Hội, An Phú, An Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 883751

Tên bưu cục: An Phú Số 03

Điện thoại: 812266

Địa chỉ: Sô´tổ 26, Ấp Tắc Trúc, Xã Nhơn Hội Nhơn Hội An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883750

Tên bưu cục: Nhơn Hội

Điện thoại: 02963812015

Địa chỉ: Sô´tổ 33, Ấp Tắc Trúc, Xã Nhơn Hội Nhơn Hội An Phú An Giang

Xem chi tiết>>