MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nhữ Khê

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 302470

Tên bưu cục: Nhữ Khê

Điện thoại: 0886140555

Địa chỉ: Thôn Đồng Thắng, Xã Nhữ Khê Nhữ Khê Yên Sơn Tuyên Quang

Xem chi tiết>>