MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Nhuận Đức

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Nhuận Đức, Củ Chi, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 73370, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Nhuận Đức, Củ Chi, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Nhuận Đức, Củ Chi, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Nhuận Đức, Củ Chi, Hồ Chí Minh là 73370.

2. Mã bưu chính 73370 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 73370 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Nhuận Đức Củ Chi, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 73370 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Nhuận Đức, Củ Chi, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Nhuận Đức, Củ Chi, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Nhuận Đức, Củ Chi, Hồ Chí Minh có 5 số là 73370, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Nhuận Đức, Củ Chi, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Nhuận Đức, Củ Chi, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Nhuận Đức, Củ Chi, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 733713

Tên bưu cục: 183

Điện thoại: 087909793

Địa chỉ: Ấp Bàu Tròn, Xã Nhuận Đức Nhuận Đức Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733714

Tên bưu cục: 218

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Xóm Bưng, Xã Nhuận Đức Nhuận Đức Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733700

Tên bưu cục: Bến Đình

Điện thoại: 08 7946464

Địa chỉ: Ấp Bến Đình, Xã Nhuận Đức Nhuận Đức Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733704

Tên bưu cục: CC01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Bến Đình, Xã Nhuận Đức Nhuận Đức Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733701

Tên bưu cục: Nhuận Đức

Điện thoại: 02837928222

Địa chỉ: Ấp Ngã Tư, Xã Nhuận Đức Nhuận Đức Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733702

Tên bưu cục: Số 14

Điện thoại: 08 7928108

Địa chỉ: Ấp Bàu Cạp, Xã Nhuận Đức Nhuận Đức Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733703

Tên bưu cục: Số 4

Điện thoại: 08 7928335

Địa chỉ: Ấp Đức Hiệp, Xã Nhuận Đức Nhuận Đức Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>